Planten die worden bezocht door donkere zomerzandbij - Andrena nigriceps
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten