Planten die worden bezocht door ereprijszandbij - Andrena labiata
Uitheemse planten voor tuinen
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
Heeft een voorkeur voor gewone ereprijs
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten