Planten die worden bezocht door kruiskruidzandbij - Andrena dentuculata
Inheemse kruidachtige planten toepasbaar als tuinplant
 
Uitheemse kruidachtige planten voor tuinen
 
 
 
 
 
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten