Planten die worden bezocht door goudpootzandbij - Andrena chrysosceles
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems