Planten die worden bezocht door meidoornzandbij - Adrena carantonica
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems
 
 
 
 
 
 
 
Bomen en heesters uitheems
 
 
Bomen en heesters uitheems of gekweekt