Planten die worden bezocht door witbaardzandbij - Andrena barbilabris
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
 
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
 
 
 
Bomen en heesters inheems of gekweekt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bomen en heesters uitheems of gekweekt