Alle genoemde planten worden door de tuinbladsnijder bezocht. De meeste planten ook door de gewone behangersbij.

Wilde planten voor natuurlijke tuinen
Bont kroonkruid - Securigera varia ---(Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae)
Bijenplant, hommelplant, (drachtplant), vlinderplant).
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bloem meestal roze, varieert van zeer licht roze tot licht paarsachtig; bloeiwijze een schermvorming, lang gesteeld hoofdje
Blad: bladen volgroeide plant oneven geveerd en met 7 tot 12 paar deel-blaadjes
Vrucht: ingesnoerde, handvormig gegroepeerd peulen met  3 tot 8 vierkantige leden die bij rijpheid uiteenvallen (zie plaat)
Plant: met lange ondergrondse uitlopers
Hoogte: klimmend en liggend stengels tot 1,3 m lang
Milieu: vochtige tot zomerdroge, matig voedselrijke of kalkhoudende bodems; zon
 
 
 
Grote kattenstaart - Lythrum salicaria --- - (Kattenstaartfamilie - Lythraceae)
Bijenplant, vlinderplant, drachtplant, hommelplant
Een overblijvende ( kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: paarsrood, bloeiwijze een aarachtige tros met bloemen in schijnkransen; kroonbladen 6 (5), meeldraden 12
Blad: langwerpig,   tegenoverstaand of in kransen van 3
Vrucht: doosvrucht
Overige: stengels rechtopstaand,  4- of 6-kantig ,  op de ribben smalle vleugellijsten en  aan de voet verhout
Hoogte: 0,8-2,0 m
Milieu: natte voedselrijke bodems; zoutmijdend en bestand tegen zeer wisselende waterstanden; zon-zonnig
 
 
 
Hartgespan - Leonurus cardiaca -- - (Lipbloemenfamilie - Lamiaceae)
Bijenplant, hommelpant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (meestal kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode :juni - september
Bloem: roze, bloeiwijze okselstandig
Blad: onderste bladen in omtrek min of meer rond met hartvormige voet en min of meer 5-spletig, naar boven toe worden de bladen smaller, minder tot ongespleten en gaat de hartvormige bladvoet geleidelijk over in een wigvormige bladvoet
Vrucht: splitvrucht
Hoogte: 0,5-1,5 m
Milieu: iets vochtige tot vrij droge, matig voedselrijke tot voedselrijk, kalkhoudende, (niet te zure) open zandige tot lemige bodems; zon-zonnig
 
 
 
Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica ---- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze en tuil. omwinsel beklierd.
Blad: de jonge bladen viltig behaard en kaal worden en dan iets ruw tot wrattig; de onderste bladen stengelomvattend, bladrand min of meer gezaagd en iets omgerold;
Vrucht: nootje
Plant: plant viltig behaard en met wortelstokken.
Hoogte: 0,6-0,8 m.
Milieu: natte tot vochtige tot zwak brakke, matig voedselrijke zand-, leem-, en kleibodems; zon-zonnig
 
 
 
 
Wilde cichorei - Cichorium intybus--(Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze vertakt (schijnaren) en hoofdjes eindelings en okselstandig
Blad: rozetbladeren langwerpig, bochtig veervormig gespleten; stengelbladeren eveneens langwerpig, minder ingesneden, ongesteeld en aan de voet stengelomvattend
Vrucht: nootje
Overige: stengels met melksap, gegroefd, gewoonlijk  ruw behaard en zeer taai; planten met penwortel
Hoogte: 0,5-1,5 m
Milieu: vochtige en vochthoudende, veelal kalkhoudende, voedselrijke zavel- en lichte kleibodems; zon
 
 
Knoopkruid - Centaurea jacea -- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: paars, bloeiwijze alleenstaand hoofdje, met of zonder straalbloemen; omwindselbladen met een bruin tot zwartachtig aanhangsel met een gaafrandige, franjeachtige of regelmatig kamvormig top
Blad: kaal tot spinragachtig behaard; bladvorm zeer gevarieerd van lijnvormig tot ruitvormig en bladrand gaaf tot min of meer veervormig gespleten
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,3-1,2 m
Milieu: vochtige tot vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke, zandige (humushoudend) tot kleiige bodems; zon-zonnig
 
 
Tuinplanten
Bernagie - Borago officinalis-- (Ruwbladigenfamilie - Boraginaceae)
Drachtplant, hommelplant, bijenplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni - september
Bloem: blauw, stervormig gedeeld met afstaande en veelal spitse slippen, meeldraden opvallend paarsblauw
Blad: ruw behaard; meestal eirond;  rozetbladen met een  gevleugelde, versmalde  bladsteel,  de zittende stengelbladen langwerpig tot lancet-vormig; bovenste stengelomvattend.
Vrucht: spitvrucht
Overige: stengels zeer stijf, borstelachtig behaard.
Hoogte: 0,4-0,8m
Milieus: vochtige tot vochthoudende, voedselrijke, zandige tot lichte kleibodems; zon
 
 
Brachyglottis 'Sunshine' (Senecio greyi) --(Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, drachtpant, hommelplant
Een groenblijvende heester
Bloeiperiode: juni - augustus
Bloem: geel; bloeiwijze een tuil
Blad: ongedeeld, ovaal, grijsviltig behaard, bovenkant groen, onderkant witviltig
Vrucht: nootje
Overige: twijgen opgaand, jonge twijgen witviltig behaard
Hoogte: tot ca 1,5 m hoog tot 2,0 breed ( in het buitenland); in de eigen tuin op droge grond 0,6)
Milieu: droge, neutrale tot kalkhoudende matig voedselrijke bodem; zon.
 
 
 
 
Ezelsoor - Stachys byzantina --- (Lipbloemenfamilie - Lamiaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een Overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: lila, bloeiwijze min of meer aarachtig
Blad: bladen wollig wit behaard
Vrucht: splitvrucht
Overige: de hele plant wollig behaard
Hoogte: 0,3-0,6 m
Milieu: vochtige, zomerdroge, schrale tot matig voedselrijke neutrale bodems; zon
 
 
 
 
 
 
 
Gaillardia/Kokardebloem ---Gaillardia x grandiflora -- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
een overblijvende (meestal een kortlevende vaste) plant
Bloeiperiode: juli-oktober
Bloem: lintbloemen meestal tweekleurig rood en geel (cultivars vaak eenkleurig of met afwijkende kleuren); lintbloemen aan de top ingesneden en 3 tot 5-lobbig en vooral in de ontluikende fase behaard.
Blad: bladen langwerpig en eveneens behaard
Vrucht: nootje.
Hoogte: 0,3-0,6 m
Milieu: enigszins vochtige en matig voedselrijke, niet zure, zandige en stenige (gruis) bodems; volle zon.
 
 
 
Griekse alant - inula helenium-- - (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: bloem geel, bloeiwijze een tuil; de buitenste omwindselbladen 4-6 mm breed en bladachtig de binnenste smaller en aan de top verbreed; de bloemstengels zijn hoogvertakt.
Blad: met grote langwerpige tot 80cm lange, toegespitste bladen.
Vrucht: nootje.
Plant: met knolvormige wortelstokken.
Hoogte: op voedselrijk vochtige grond1,5-2,0 m; op schrale bodem 0.8-1,2 m.
Milieu: vochtige voedselrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems; zon-zonnig
 
 
 
 
Kattenstaart - Lythrum virgatum -- -(Kattenstaartfamilie - Lythraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli -september
Bloem:  purperpaarse; bloeiwijze een aarachtige tros met bloemen in schijnkransen;
Blad: lijn-tot lancetvormig   tegenover-staand of in kransen van 3
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,7-1,0 m
Opmerking: Blad en bloem fijner dan bij grote kattenstaart.
Milieu: vochtige voedselrijke bodem; zon .
 
 
 
 
 
Koeienoog - Telekia speciosa -- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze min of meer tuilvormig vertakt, alleenstaande hoofdjes
Blad: onderste bladeren gesteeld en hartvormig aan de basis, bovenste ongesteeld
Vrucht: nootje zonder vruchtpluis
Overige: steel zacht behaard
Hoogte: 1,0-2,0 m
Milieu: vochtige, neutrale, matig voedselrijke niet zure bodems; zonnig-licht beschaduwd.
 
 
 
 
 
Meisjesogen - Coreopsis verticillata -- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant)
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, met 8 lintbloem bij natuurlijk vormen; 8 buitenste en 8 binnenste omwindselblaadjes, bloeiwijze alleenstaand
Blad: bladen zittend, bladslippen smal
Vrucht: nootje
Overige: wortelstokken dun en geel
Hoogte: 0,4-0,8 m
Milieu: vochtige, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems en lichte klei; zon
 
 
 
 
 
 
Zonneogen - Heliopsis helianthoides --(Asteraceae - Composietenfamilie)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant.
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel (cultivars vaak oranje geel),-bloeiwijze alleenstaand.
Blad: meestal tegenoverstaand, ei- tot lancetvormig en spitstoelopend; bladrand gezaagd.
Vrucht: nootje
Plant: bloemstengel bovenaan vertakt
Hoogte: 1,0-1,3 m
Milieu: vochtige, matig voedselrijke, min of meer humeuze bodems; zon.
 
 
 
 
 
Scharlei - Salvia sclarea ---(Lipbloemenfamilie - Lamiaceae)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een tweejarige tot kortlevende vaste plant
Bloeiperiode: juni-juli (augustus)
Bloem: lila-paarsachtig, bloeiwijze een aar
Blad: jonge bladen grijsgroen, bladen en stengels sterk zacht witachtig behaard
Vrucht: een splitvrucht
Hoogte: 0,8-1,80 m
Opmerking: wordt op voedselrijke bodem tot 1,80 m hoog. Alsde plant overwintert, maakt di van uit voet van de plant meerdere scheuten die aanzienlijk lager zijn ( 0,8-1,0 m)
Milieu : vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, humushoudende bodems; zon
 
 
 
 
Wilgblad Koeienoog - Buphthalmum salicifolium --- (Composietenfamilie - Asteraceae)
Bijenplant, drachtplant, hommelplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, bloeiwijze alleenstaand
Blad: blad lancetvormig, de bovenste bladen zittend en met kleine oortjes
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,4-0,6 m
Milieu: enigszins vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende bodems; zonnig.
 
 
 
 
 
 
PLanten voor gewone behangersbij & tuinbladsnijder (voor alle planten zie bijenpagina)
De gelinkte pagina's worden als tabblad geopend!