Andoornbij
Anthophora furcata -
Bruinachtig behaarde bijen met een min of meer hommelachtig postuur
Lengte: vr 11-13, m 10-12mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: haarbandjes op het achterlijf afwezig; laatste tergieten (punt achterlijf) oranje behaard; lengte 11-13 mm
Mannetje: achterlijf bruinachtige behaard en einde tergieten met smalle witte haarbandjes; clypeus en labrum geel; metatarsus 2e poot zonder haarborstel; lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: juni-begin augustus
Habitat: foerageert voornamelijk langs bosranden en landschappelijke beplantingen, verder ook holle wegen, langs duinpaden, parken en in tuinen. De andoornbij kan in tuinen worden aangetrokken door het plaatsen van boomstammen met goed vermolmd hout in combinatie onderstaande planten. De meeste kans van slagen: in de omgeving van loofbossen op relatief voedselrijke bodems.
Nesten: in vermolmd hout; bij het aanleggen van de broedcellen ( tot 7 stuks in een nestgang) wordt ook vermolmd hout gebruikt.
Bloembezoek
Bosandoorn, betonie, borstelkrans. brunel, gewone ossentong, slangenkruid. Volgens Westrich,1989. ook op moerasandoorn, gamander en stinkende ballote; ook op kattenkruid (med. Petra Fleurbaaij).
Voorkomen in Nederland: verspreid over het grootste deel van het land met een zwaartepunt in Zuid-Limburg; zelf waargenomen op Texel, vlieland, duingebied tussen Noordwijk aan Zee en Zandvoort, tuin Veenendaal en botanische tuin Utrecht en Park Frankendael in Amsterdam.
Koekoeksbijen: verschillende soorten kegelbijen.
Beheer: vooral ecologische beheer langs randen van allerlei typen gesloten tot halfopen beplantingen; in het stedelijk gebied, buitenruimte, stadsranden, in parkachtige landschapselementen zoals landgoederen, begraafplaatsen etc. en grotere tuinen. Dood, vermolmd hout moet aanwezig zijn. Zomen en andere kruidachtige vegetaties met bovengenoemde soorten mogen hooguit 1 x per jaar na de bloei worden gemaaid. In stedelijk gebied zou bosandoorn kunnen worden geïntroduceerd, Deze soort komt algemeen in Nederland voor en past prima bij loofhoutbeplantingen op matig voedselrijk tot voedselrijke, vochtige tot vochthoudende bodems en leidt ook niet tot flora vervalsing.
 
Andoornbij - Anthophora furcata Terug
 
 
 
 
 
Andoornbij - Anthophora furcata (vr) Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata (vr) ( Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata (vr) Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata: het vrouwtje graaft een nest Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata (m) Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata (m) Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata (m) Amstrerdam 1 juli 2015
 
 
Andoornbij - Anthophora furcata (vr) op Gewoon biggenkruid Terug
 
Andoornbij - Anthophora furcata (m) Terug
 
 
Andoornbij (m) op betonie (Stachys officinalis) in tuin Veenendaal Terug
 
Andoornbij (m) op betonie (datum beide fotos: 22-07-2012) Terug
 
Andoornbij op gewone ossentong Terug
 
Bloeiwijze borstelkrans met andoornbij ( Botanische tuin Utrecht 03-08-12) Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans Terug
 
Andoornbij bij of op borstelkrans (bloembuis gescheurd; tong daardoor goed zichtbaar) Terug
 
Andoornbij ook op Vlieland (scroll voor alle foto's) Terug
Op maandag 8 juli werd in de berm langs de Postweg op Vlieland, ter hoogte van Langepaal, op gewone ossentong de andoornbij gefotografeerd. De berm grenst aan de Waddenzee. Op de achtergrond bosjes met dood hout waar deze bij kan nestelen. De omstandigheden om te fotograferen waren tamelijk extreem. Windkracht 4 volledig bewolkt en vrij donker. Vrijwel onmogelijk om op de slappe zwiepende stengels van ossentong een bij te fotograferen. De andoornbij wordt voor Vlieland niet aangegeven op de verpreidingskaart in Peeters et al. (2012) en is dus waarschijnlijk nieuw voor Vlieland, De andoornbij is wel van Texel en Terschelling bekend. Onderstaande foto's zijn op deze plek 's morgens om ca. 10.00 uur gemaakt.
 
Voor de andoornbij is dit een zeer winderige plek om te foerageren Terug
 
Andoornbij (vr) Terug
 
Enkele kenmerken: puntogen in een driehoek Terug
 
Punt achterlijf oranje behaard
Andoornbij (vr) Terug
 
Andoornbij (vr) Terug