Variabele zandbij
Andrena varians
Bijen met en bruinachtig, vrij dicht behaard borststuk en dunner behaard achterlijf. Bij de vrouwtjes is de kleur van de overige beharing gevarieerd
Lengte: vr 9-11, m 9-10 mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: bovenkant borststuk roestbruin, maar verblekend, onderkant donker (zwartachtig) tot witachtige behaard; eerste twee tergieten lang geelachtig/roestgeel behaard, de volgende tergieten met zwarte en kortere beharing het 3e segment soms ook bruin behaard; scopa aan de bovenkant donker tot bruinachtig de onderkant witachtig; lengte 9-11 mm.
Mannetje: bovenkant kop en borststuk bruinachtig behaard; 2e vlaglid antenne duidelijk langer dan het 3e; achterrand sternieten met duidelijk witte haarbanden; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: maart - half juni.
Foerageert onder meer in bosranden, bermen, parken en stedelijke beplantingen.
Nesten: in zandige bodems.
Bloembezoek
Fluitenkruid; kool, paardenbloem, scherpe boterbloem, zevenblad. Volgens Westrich (1989) ook:, echt barbarakruid, grote muur, klein hoefblad, kool, Houtige soorten: aalbes boswilg, eenstijlige meidoorn,gewone esdoorn schietwilg, sleedoorn, zuurbes.(Westrich, 1989; Peeters et al. 2012).
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam; dun verspreid in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: Nomada panzeri (Sierlijke wespbij).
Beheer: tijdens de vliegperide kan beter niet worden gemaaid.
 
Variabel zandbij - Andrena varians Terug
 
 
 
Variabel zandbij - Andrena varians (vr) (Wikipedia commons auteur: Aiwok) Terug
 
Variabel zandbij - Andrena varians (vr) (Wikipedia commons auteur: Aiwok) Terug
 
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) Terug