Donkere zomerzandbij
Andrena nigriceps
Tamelijk dicht en grotendeels bruinachtig behaarde bijen; de vrouwtje .met brede haarbanden
Lengte: vr 9-11, m 8-10 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: gezicht zwart behaard; schedel bruinachtig behaard; brede bruingele haarbanden op segmenten van het achterlijf (de kleur verbleekt naar geelwit/vuilwit); een smal gedeelte van de segmenten is kort zwart behaard; fimbria zwartachtig; lengte 9-11 mm.
Mannetje: het achterlijf is dichter behaard dan bij het vrouwtje; het 5e en 6 tergiet geheel of gedeeltelijk grijsachtig behaard; lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: half juni-half augustus.
Nesten: graaft nest in zandige bodems.
Habitat: in hoofdzaak op voedselarme tot schrale zandige bodems: langs heidevelden, droge schrale graslanden, bermen, stedelijk groen (Ede, Amersfoort)
Bloembezoek
Foerageert op veel soorten planten. Voornamelijk grasland- en bermplanten, onder meer op: boerenwormkruid, gewoon duizendblad, knoopkruid, viltganzerik, zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: Vrij zeldzaam op de binnenlandse zandgronden; ook in stedelijke gebied.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Beheer: grazige vegetaties moeten, afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem en de daarmee samenhangende soortensamenstelling gefaseerd en/of gedifferentieerd 1x of 2 x per jaar worden gemaaid. Grotere oppervlakten kunnen ook extensief worden begraasd. Dat is ook gunstig voor andere wilde bijen.
Opmerking foto's: de bovenste foto (met gewoon duizendblad) is gemaakt op een vijvertalud in Ede, grenzend aan houtige beplantingen (matig voedselrijke vrij droge bodem; de foto's met viltganzerik zijn gemaakt bij de Stichtse Rotonde in de gemeente Amersfoort (heischrale bodem in buitengebied). Van de mannetjes zijn helaas nog geen foto's beschikbaar. (Foto's gecontroleerd door Theo Peeters, EIS)
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op gewoon duizendblad Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug
 
Donkere zomerzandbij (Andrena nigriceps) op viltganzerik Terug