Ereprijszandbij
Andrena labiata
Dun behaarde bijen met gedeeltelijk (tergiet 1-3) roodgekleurd achterlijf
Lengte: vr & m 7-10 mm
Lees meer
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: frimbria bruingrijsachtig, scopa bovenzijde bruin, onderzijde wit; gezicht zwart; lengte 7-10mm.
Mannetje: kopschild grotendeels bleekgeel/geelwit; beharing wit; lengte 7-10 mm.
Vliegperiode: half april - juni.
Habitat: allerlei bermen, rivierdijken, kleinschalig, matig voedselrijk tot schraal grasland, bosranden en botanische tuinen.
Nesten en milieus: in zandige tot lemige open of weinig tot matig begroeide bodems.
Bloembezoek
Heeft een voorkeur voor gewone ereprijs; maar vliegt ook op exotische soorten ereprijs zoals Veronica armena en Veronica surculosa; verder ook op bermooievaarsbek, grote muur, madeliefje; Volgens Westrich (2018) onder meer gewoon barbarakruid, gewoon biggenkruid, paardenbloem, knolboterbloem, scherpe boterbloem, zevenblad.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen: in hoofdzaak in Zuid-Limburg, het rivierengebied en de Hollandse duinen; elders zeldzaam.
Koekoeksbijen: Nomada guttulata.
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata Terug
 
 
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (vr) Terug
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (vr) Terug
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (m) Terug
 
Ereprijszandbij - Andrena labiata (m) Terug
 
Gedrongen wespbij - Nomada guttulat Terug
 
Ereprijszandbij op Veronica armena (vr links, m rechts) Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
 
Ereprijszandbij (vr) bij Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (vr&m, parend) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Veronica armena Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Ereprijszandbij (m) op Alyssum lenense Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek in de natuurtuin van Alphen aan de Rijn scroll of meer foto's Terug
Ter voorbereiding voor een lezing en excursie wilde bijen in Alphen aan de Rijn voor de Gidsencursus van het INV, heb ik als voorbereiding eerst de natuurtuin bezocht (25 mei, 2013).De weersomstandigheden waren niet optimaal, maar als de zon doorbrak, werd bermooievaarsbek door verschillend soorten zandbijen en groefbijen bezocht. Onder meer door ereprijszandbij.Volgens de atlas van de Nederlandse bijen (Peeters et al. 2012) gaat het hier om een nieuwe locatie die op ca. 20 km van de bestaande locaties ligt.
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek Terug
 
Ereprijszandbij (vr) op bermooivaarsbek Terug
 
Ereprijszandbij (vr & m) parend Terug