Vosje - Andrena fulva
De vrouwtjes zijn vrij grote hommelachtige, roodbruinachtige behaarde bijen; de mannetjes hebben een veel slanker postuur en alleen een sterke beharing op het eerste tergiet
Lengte: vr 12-14, m 1-12 mm
Lees meer
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-
Vrouwtje: dicht behaard, beharing achterlijf niet in haarbandjes; 5e tergiet aan het einde met een dicht bruin zwartachtig haarbandje; scopa (verzamelharen) zwart; lengte 12-14 mm.
Mannetje: aanzienlijk minder dicht behaard; borststuk en 1e tergiet dun maar vrij lang roestbruin behaard (spoedig verblekend); sternieten met bruine haardbanden; gezicht wit behaard, langs de ogen met donkere haren; met lange kruisende kaken, de achterkant van de basis van de kaken (bij achterkant wang of gena) met een duidelijke tand; het 2e vlaglid antenne duidelijk langer dan het 3e; 8e sterniet aan het einde met bijna rechte rand; lengte 10-12 mm.
Vliegperiode: tweede helft maart - tweede helft mei
Habitat: veel in tuinen, parken, openbaar groen, in bosranden, struweel, heggen, zandgroeven, volkstuincomplexen etc..
Nesten: nestelt voornamelijk in open en schaars begroeide bodems, zowel individueel als in kolonies.
Bloembezoek
Bostulp, hondsdraf, Tulpia turkestanica, bostulp, kievitsbloem, klimopereprijs, kool, paardenbloem, speenkruid, vingerhelmbloem, witte klaverzuring. Houtige planten: aalbes, appel, amerikaars krentenboompje, Berberis julianae, blauwe bosbes, boswilg, grauwe wilg, Buxus, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, hulst, kerspruim, kruisbes, mahonia, rode ribes, rode dophei, Rhododendron praecox, sleedoorn, Spaanse aak, wegedoorn, zoete kers, zuurbes, zwarte bes.
Voorkomen in Nederland: buiten de klei- en veengebieden algemeen.
Koekoeksbijen: Nomada panzeri (Sierlijke wespbij ) en N. signata (Signaalwespbij)
Beheer: ecologisch beheer is van toepassing
 
Vrouwtje vosje op vrouwelijke katjes boswilg   Terug
   
Vrouwtje vosje op vrouwelijke katjes boswilg   Terug
   
Vrouwtje vosje op Rhododendron praexox   Terug
   
Mannetje vosje op Rhododendron praexox   Terug
   
Vosje (wijfje)   Terug

   
Vosje (vr) op rode bes met sterk verbleekte beharing   Terug
 
Vosje op rode dohei   Terug
 
Vosje op kievitsbloem   Terug
 
Mannetje op witte klaverzuring Terug
 
Mannetje op witte klaverzuring Terug
 
Mannetje op witte klaverzuring Terug
 
Mannetje op witte klaverzuring Terug
 
Vosje (mannetje)   Terug
   
Vosje: mannetje met wit behaard gezicht en lange kruisende kaken. Terug
   
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) - (foto beschikbaar gesteld door Libor Hudìk) Terug
 
Signaalwespbij - Nomada signata - (wikipedia commons) Terug