Gewone rozenzandbij
Andrena fucata
Bijen met een bruinachtig behaard borststuk en een vrij sterk glanzend achterlijf
Lengte: vr 12-13, m 9-10 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: bovenkant borststuk bruinachtig, de onderste helft wit behaard; gezicht witbehaard; achterlijf glanzend, achterranden tergieten zwak doorschijnend; 1e en meestal 2 tergiet met lange afstaande witte beharing; fimbria donker (zwartbruin-/roodbruinachtig); bovenzijde scopa bruingrijs, onderkant witachtig; aanhangsel bovenlip (labrum) uitgerand (zichtbaar met sterk loep15x); lengte 12-13 mm
Mannetje: bovenkant borststuk geelbruinachtig, de onderste helft bruinachtig of grijswitachtig behaard; gezicht (vuil) geelwitachtig behaard; achterlijf glanzend; 1e en meestal 2 tergiet met verspreide bruinachtige beharing; achterranden sterniet 2-4 met min of meer open haarbanden; aanhangsel bovenlip (labrum) uitgerand; lengte 9-10 mm.
Vliegperiode: mei-juli
Habitat: Foerageert op boomrijke plekken, onder meer in stedelijke beplantingen (Ede).
Nesten: in zandige bodems.
Bloembezoek
Waarschijnlijk op allerlei soorten planten. Volgens Westrich (2018):akkerkers, amande wolfsmelk, braam, dolle kervel, framboos, gewone ereprijs,Herik. kool, Houtige soorten: eenstijligee meidoorn, hondsroos.
Voorkomen in Nederland: Vrij algemeen maar dun verspreid in de oostelijke helft en het midden van het land. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: Nomada panzeri (Sierlijke wespbij)
Beheer: ecologisch beheer vooral van beplantingen.
Fragment samenvatting Raemakers, I. P., Peeters, T.M.J., Smit, Jan: Een lastig te herkennen soort uit de helvola-groep, die een sterke overeenkomst vertoont met Andrena mitis. Andrena fucata komt verspreid voor in de oostelijke helft van ons land. Recent is ze voor het eerst waar­ genomen in het duingebied. Na 1950 zijn er overigens duidelijk meer waarnemingen dan daarvoor. Andrena fucata lijkt vooral een bewoner van bosrijke of parkachtige gebieden. In boomrijke stedelijke gebieden ontbreekt de soort dan ook niet. Nestaggregaties zijn bij A. fucata tot dusverre niet waargenomen. De soort vliegt in ééngeneratie en is polylectisch.
 
Gewone rozenzandbij - Andrena fucata (vr) (Foto Wikipedia commons Teppo Mutanen) Terug
 
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) Terug