Roodgatje
Andrena haemorrhoa
Bijen met een zwart glanzend achterlijf en bovenkant borststuk roestbruin/bruinachtig behaard
Lengte: vr & m 9-11 mm
Lees meer
 
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.al.
Vrouwtje: bovenkant borststuk dicht en kort roestbruin behaard, middenveld grof gerimpeld; achterlijf vrijwel kaal, duidelijk gepuncteerd en zonder haarbanden, fimbria goudgeel; kop witachtig behaard, clypeus grof gepuncteerd; achterschenen en -tarsen roodgeel en doorschijnend, scopa witachtig; lengte 9-11mm.
Mannetje: kop en borststuk geelbruin behaard; middenveld grof gerimpeld; kaken over elkaar liggend; achterlijf gepuncteerd, dun en kort behaard; beharing geel- tot witachtig, punt achterlijf bruingeel behaard; een belangrijk deel van de achterschenen doorschijnend geel; lengte 9-11 mm.
Vliegperiode: eind maart - half juni.
Habitat: in vrijwel alle habitats waar voldoende drachtplanten voorkomen: bosranden,. bermen, openbaar groen, tuinen, industriële terreinen, opgespoten gronden, spoorwegterreinen en volkstuincomplexen etc..
Nesten: nestelt in hoofdzaak in afzonderlijke nesten in zandige tot lemige bodems, zowel in onbegroeide bodems als bodems die met korte en/of open vegaties zijn bedekt (pioniervegetaties), niet te sterk gesloten grasland- en mosvegetaties.
Bloembezoek
Dolle kervel, fluitenkruid, gewoon barbarakruid, gewone berenklauw, gewone ereprijs, grote hardvrucht, grote muurbloem, herik, hondsdraf, klein hoefblad,, knolboetrbloem kool, look zonder look, madeliefje, paardenbloem, , pinksterbloem, scherpe boterbloem, speenkruid, ,wilde reseda, zevenblad. Houtige planten: Aalbes, appel, boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg, eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn, hondsroos, hulst. kruisbes, mahonia, peer, laurierkers, rode ribes, rode kornoelje, spaanse aak, wegedoorn, wilgpeer, zoete kers.
Voorkomen in Nederland: algemeen. In veen- en kleigebieden in hoofdzaak in steden en kleine woonkernen.
Koekoeksbijen: Nomada ruficornis (Gewone dubbeltand)
Beheer: deze bij heeft ogenschijnlijk geen speciaal beheer nodig. We moeten ons echter wel realiseren dat de toename sinds 1980 in openbaar groen en in tuinen is toe te schrijven aan ecologisch groenbeheer en een sterke vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 
Roodgatje - Andrena haemorrhoa(vr) Terug
 
Roodgatje (vr) Terug
 
Mesonotum grof gepuncteerd Terug
 
Achterschenen en tarsen roodgeel, Scopa witachtig Terug
 
Kop witachtig behaard Terug
 
Op zoek naar nectar Terug
 
Roodgatje - Andrena haemorrhoa (m) Terug
 
Gewone dubbeltand - Nomada ruficornis (vr) - ( Foto Henk Wallays - http://tinyurl.com/7ptc4m9) naar top