Grondsoortenkaart provincie Zeeland Bewerkt naar grondsoortenkaart/Wageningen University & Research

De grond in de provincie Zeeland bestaat voornamelijk uit klei. Aan de noord zeekant komen wat duinen voor en in het zuidelijke gedeelte van Zeeuws Vlaanderen op een aantal plaatsen zandgrond. Zeeland lijkt geen gunstige plek voor wilde bijen. Zeeland is voornamelijk landbouw- en veeteeltgebied. Het zijn de dijken die er voor zorgen dat er zo veel wilde bijen in deze provincie voorkomen. Dat zijn de dijken die Zeeland tegen overstroming moeten beschermen, de oude zeedijken die in de vorige eeuwen zijn aangelegd en de oude spoordijken in Zuid-Beveland. In de jaren 80 van de vorige eeuw kwamen veel wilde bijen op open plaatsen langs het spoor voor. Onder meer op spoorweg emplacementen. Rond 1995 begon de stad Goes met ecologisch beheer. Op verschillende plekken kwamen er toen al wilde bijen voor. Dat is niet geïnventariseerd omdat Goes niet meedeed met het bijenonderzoek dat ik vanuit Alterra deed. Maar het gaf wel aan dat steden en kleine woonplaatsen een belangrijke bijdrage konden leveren. De enige bij die ik heb onthouden is de grote wolbij die toen al in een middenberm voorkwam.