De Noordoostpolder en Flevoland zijn de jongste delen van Nederland. De landbouw overheerst. Op het eerste gezicht geen landschap voor wilde bijen. Maar de potenties zijn zeer relevant. Toelevereringsgebieden voor bijen zijn: Lelystad, Almere, Kuinderbos en gebieden ten zuiden en zuidooste van de randmeren: het Gooi, en Veluwe. Daar komen zeer waarschijnlijk de bijen vandaan die er al zijn. Veel meer dan 100 soorten komen er voor. Voor de jaren 80-90 van de vorige eeuw werd er nauwelijks iets aan ecologisch beheer gedaan. Dat kwam pas de laatstedecennia in een stroomversnelling. Vooral deze polders kunnen tuinen, boerenerven, stedelijk groen bijdragen aan de bijenstand. Alle bijen die niet aan een specifiek habitat zijn gebonden weten de weg te vinden naar de polders.