Grondsoortenkaart provincie Utrecht. Bewerkt naar grondsoortenkaart/Wageningen University & Research

De provincie Zuid-Holland heeft het meest verstedelijk gebied van ons land. Het dichtst bebouwde gebied is bekend als Randstad. Het bebouwde gedeelte loopt van Dordrecht naar Rotterdam, vervolgens naar de Noorzeekust en van de Maasvlakte naar Leiden. Zoetermeer is via Pijnakker en andere kleine woonplaatsen verbonden aan Delft en via het bebouwde gebied Langs de rivier Rotte verbonden met Rotterdam. Aan de oostkant is Rotterdam samengegroeid met Capelle en Krimpen aan de IJssel. Met enkele kilometers open landschap zijn deze woonplaatsen via Moordrecht verbonden met Gouda. In het Veengebied nemen Alphen aan de Rijn, Bodengraven, Waddingsveen en Gouda een groot gedeelte van het landschap in beslag. Ten zuiden van de Randstad is de bebouwing aanzienlijk dunner en bestaat voor het grootste gedeelte uit Agrarisch gebied.
Op het eerst gezicht zou je in Zuid-Holland met uitzondering van de duinen weinig of geen wilde bijen verwachten, maar het tegendeel is waar.