Het overgrote deel van de grond van Noord-Holland bestaat uit veen en klei. Aan de bijen is dat te merken die komen in het open landschap zeer weinig voor. In het duingebied en het Gooi is het tegengestelde het geval. Daarnaast spelen steden en woonplaatsen een zeer belangrijke rol. De gemeente Amsterdam waar meer dan 100 soorten wilde bijen zijn waargenomen is hier een voorbeeld van.