Noordwest Utrecht wordt boben Maarssen gekenmerkt door veengrond en plassen. Wilde bijen komen hier aanzienlijk minder voor dan in de andere regio's. Landgoederen en de woonplaatsen lands de Vecht en groene landschapselementen zijn waarschijnlijk de voornaamte plekken voor wilde bijen.