Behangersbijen    
Grote bladsnijder T bh Pla T
Tuinbladsnijder T bh Pla T
Bloedbijen T    
Bosbloedbij (gr) Pla  
Brede dwergbloedbij (gr) Pla  
Dikkopbloedbij Pla  
Gewone dwergbloedbij T Pla T
Glanzende dwergbloedbij (gr) Pla  
Grote bloedbij (gr) Pla  
Grote spitstandbloedbij (gr) Pla  
Kleine spitstandbloedbij (gr) Pla  
Pantserbloedbij (gr) Pla  
Rimpelkruinbloedbij (gr) Pla  
Schoffelbloedbij (gr) Pla  
Dikpootbijen    
Kattenstaartbij T Pla T
Klokjesdikpoot T Pla T
Groefbijen (Halictus)    
Parkbronsgroefbij T Pla T
Roodpotige groefbij T Pla T
Groefbijen    
Biggenkruidgroefbij T Pla T
Fijngestippelde groefbij (gr) Pla  
Gewone geurgroefbij T Pla T
Gewone franjegroefbij T Pla T
Glanzende groefbij Pla  
Langkopsmaragdgroefbij T Pla T
Matte bandgroefbij Pla  
Hommels    
Aardhommel T Pla T
Akkerhommel T Pla T
Boomhommel T Pla T
Gewone koekoekshommel T Pla T
Grote veldhommel Pla T
Grote koekoekshommel Pla T
Steenhommel T Pla T
Tuinhommel T Pla T
Tweekleurige koekoekshommel Pla  
Veenhommel Pla  
Veldhommel Pla  
Vierkleurige.koekoekshommel Pla  
Weidehommel T Pla T
Wilgenhommel Pla  
Kegelbijen    
Gewone kelgelbij T Pla T
Klokjesbijen   T
Grote klokjesbij T bh Pla T
Kleine klokjesbij T bh Pla T
Maskerbijen    
Gewone maskerbij T bh Pla T
Poldermaskerbij T bh Pla T
Weidemaskerbij T bh Pla T
Kleine tuinmaskerbij T bh Pla T
Kortsprietmaskerbij T bh Pla T
Resedamaskerbij T bh Pla T
Rietsigaarbij Pla  
Tuinmaskerbij T bh Pla T
Metselbijen (Osmia)    
Blauwe metselbij T bh Pla T
Rosse metselbij T bh Pla T
Mortelbijen    
Lathyrusbij T bh Pla T
Pluimvoetbijen    
Pluimvoetbij (T) Pla T
Sachembijen    
Andoornbij T Pla T
Gewone sachembij T (bh) Pla T
Slobkousbijen    
Gewone slobkousbij T Pla T
Tronkenbijen    
Tronkenbij T Pla T
Tubebijen    
Geelgerande tubebij T bh Pla T
Gewone tubebij T Pla T
Viltbijen   T
Bonte viltbij Pla  
Gewone viltbij T Pla T
Wespbijen T   T
Bleekvlekwespbij Pla  
Geeltipje (gr) Pla  
Geelzwarte wespbij (gr) Pla  
Gewone dubbeltand (gr) Pla  
Gewone wespbij Pla  
Roodharige wespbij (gr) Pla  
Sierlijke wespbij Pla  
Signaalwespbij (gr) Pla  
Smalbandwespbij (gr) Pla  
Stomptandwespbij (gr) Pla  
Vroege wespbij (gr) Pla  
Wolbijen    
Grote wolbij T bh Pla T
Zandbijen    
Asbij T Pla T
Breedrandzandbij (gr) Pla  
Bremzandbij (gr) Pla  
Gewone dwergzandbij T Pla T
Gewone rozenzandbij (gr) Pla  
Goudpootzandbij T Pla T
Grasbij T Pla T
Grijze rimpelrug T Pla T
Grijze zandbij Pla  
Heggenrankbij T Pla  
Kruiskruidzandbij T Pla T
Lichte wilgenzandbij Pla  
Meidoornzandbij T Pla T
Paardenbloembij (gr) Pla  
Roodbuikje (gr) Pla  
Roodgatje T Pla T
Roodscheenzandbij # (gr) Pla  
Valse rozenzandbij (gr) Pla  
Viltvlekzandbij T Pla  
Vosje T Pla T
Vroege zandbij Pla  
Weidebij (gr) Pla  
Witbaardzandbij T Pla T
Witkopdwergzandbij T Pla T
Zwartbronzen zandbij T Pla T
Zwart-rosse zandbij Pla  
Zijdebijen    
Duinzijdebij Pla  
Grote zijdebij Pla  
Wormkruidbij T Pla  
   
Veenendaal en omgeving
Legenda Terug