Het noordwestelijk landschap van de provincie Utrecht (boven Maarsen) bestaat voor een groot gedeelte uit een plassengebied en een venige bodem. Dat betekent ook minder kansen voor wilde bijen. Maar er zijn nog plekken genoeg waar wilde bijen zich kunnen vestigen.