Grondsoortenkaart provincie Utrecht. Bewerkt naar grondsoortenkaart/Wageningen University & Research

Amersfoort ligt gedeeltelijk op de Utrechtse Heuvelrug en voor het overgrote deel op laaggelegen zandgrond. De stad ligt bijna tegen Leusden aan en samen gegroeid met de Dorpen om zich heen. Een van de belangrijkste plaats voor wilde bijen is de Stichtse Rotonde. Deze rotonde is al decennia begroeit met struikhei en wordt al minstens vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw goed beheerd. Daarnaast zijn er veel groene plekken waar wilde bijen voorkomen. Onder meer langs de vijverkanten in de stad. Waarvan een aantal al minstens 20 jaar ecologisch woeden beheerd. Het zelfde geldt voor een aantal brede bermen. Uiteraard ook de tuinen van groot belang. Een groot del van de gegevens zijn gebaseerd op eigen waarnemingen. Het grootste gedeelte (Theo Peeters et al 2012: De Nederlandse bijen en een aantal bijen inventarisatie van Eis: Nulmeting voor het voorkomen van wilde bijen en zweefvliegen in de gemeente Amersfoort: eerste ronde – 2020.