Behangersbijen  
Distelbehangersbij Pla
Gewone behangersbij T bh Pla
Grote bladsnijder T bh Pla
Tuinbladsnijder T bh Pla
Bloedbijen T  
Bosbloedbij Pla
Brede dwergbloedbij Pla
Dikkopbloedbij Pla
Gewone dwergbloedbij Pla
Glanzende dwergbloedbij Pla
Grote bloedbij Pla
Grote spitstandbloedbij Pla
Kleine spitstandbloedbij Pla
Pantserbloedbij Pla
Rimpelkruinbloedbij Pla
Schoffelbloedbij Pla
Verscholen dwergbloedbij
Pla
Dikpootbijen  
Kattenstaartbij T Pla
Klokjesdikpoot T Pla
Groefbijen (Halictus)  
Parkbronsgroefbij T Pla
Roodpotige groefbij T Pla
Groefbijen  
Berijpte geurgroefbij Pla
Biggenkruidgroefbij T Pla
Fijngestippelde groefbij Pla
Gewone geurgroefbij T Pla
Gewone franjegroefbij T Pla
Gewone smaragdgroefbij Pla
Glanzende groefbij Pla
Langkopsmaragdgroefbij T Pla
Hommels  
Aardhommel T Pla
Akkerhommel T Pla
Boomhommel T Pla
Steenhommel T Pla
Tuinhommel T Pla
Veldhommel Pla
Vierkleurige.koekoekshommel Pla
Weidehommel T Pla
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij T bh Pla
Ranonkelbij (T*) bh (Eis) Pla
Maskerbijen  
Gewone maskerbij T bh Pla
Poldermaskerbij T bh Pla
Kortsprietmaskerbij T bh Pla
Resedamaskerbij T bh Pla
Tuinmaskerbij T bh Pla
Metselbijen (Osmia)  
Blauwe metselbij T bh Pla
Gehoornde metselbij T bh Pla
Rosse metselbij T bh Pla
Mortelbijen  
Lathyrusbij T bh Pla
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij (T) Pla
Roetbijen  
Grote roetbij Pla
Kleine roetbij T Pla
Sachembijen  
Andoornbij T (Annker Beemer) Pla
Gewone sachembij T (bh) Pla
Slobkousbijen  
Gewone slobkousbij T Pla
Tubebijen  
Gewone tubebij T Pla
Viltbijen  
Bonte viltbij Pla
Heideviltbij Pla
Wespbijen T  
Bleekvlekwespbij Pla
Bruinsprietwespbij (Eis) Pla
Donkere wespbij Pla
Geelzwarte wespbij Pla
Gewone dubbeltand Pla
Gewone wespbij Pla
Heidewespbij Pla
Matglanswespbij (Eis) Pla
Roodharige wespbij Pla
Roodzwarte dubbeltand Pla
Sierlijke wespbij Pla
Signaalwespbij Pla
Smalbandwespbij Pla
Zwartsprietwespbij (gr) Pla
Wolbijen  
Grote wolbij T bh Pla
Zandbijen  
Asbij T Pla
Breedrandzandbij Pla
Bremzandbij Pla
Donkere zomerzandbij Pla
Geriemde zandbij Pla
Gewone dwergzandbij T Pla
Goudpootzandbij T Pla
Grasbij T Pla
Grijze zandbij Pla
Heidezandbij Pla
Kruiskruidzandbij T Pla
Lichte wilgenzandbij (Eis) Pla
Meidoornzandbij T Pla
Paardenbloembij Pla
Roodbuikje Pla
Roodgatje T Pla
Tweekleurige zandbij T Pla
Valse rozenzandbij Pla
Vosje T Pla
Vroege zandbij Pla
Wimperflankzandbij Pla
Witbaardzandbij T Pla
Witkopdwergzandbij T Pla
Zwart-rosse zandbij Pla
Zijdebijen  
Duinzijdebij Pla
Grote zijdebij Pla
Heizijdebij Pla
Wormkruidbij T Pla
Zuidelijke zijdebij # (Eis) Pla
 
Amersfoort en omgeving
Legenda Terug